فرهنگ شرکتی

طرح ذخیره استعدادها

هدف خدمات: فراتر از انتظارات مشتری، فراتر از استانداردهای صنعت.

خدمات پیش فروش

غوطه ور شدن در آزمایشگاه 2-4 روز طول می کشد.
اعتصاب خاموش 5-7 روز طول می کشد.
10-15 روز برای توسعه نمونه.
برای سفارش فوری، می تواند سریعتر باشد، لطفا برای مذاکره ایمیل ارسال کنید.

خدمات هنگام خرید

ما ویدو یا تصویر فرآیند تولید یا بازرسی شخص ثالث را دعوت یا پیشنهاد خواهیم کرد

خدمات پس از فروش

هر گونه مشکل قبل از برش، ما مسئولیت پارچه را بر عهده خواهیم گرفت.

تیم ما

تیم